Przegląd Artystyczny "Wiosna, ach to ty"

crocus-673477 640Serdecznie zapraszamy do udziału w kolejnej edycji Przeglądu Artystycznego "Wiosna, ach to ty". Przegląd skierowany jest do dzieci i młodzieży, a jego finał odbędzie się 21 marca br. o godz. 9:00. Po prezentacjach scenicznych udamy się nad Kurówkę, aby symbolicznie pożegnać zimę. Szczegóły i zasady uczestnicwta znajdują w poniższym regulaminie.

 Regulamin:

Przegląd artystyczny obejmuje trzy kategorie:

  • Teatralną – czas prezentacji do 30 min (prosimy zwrócić uwagę na ruch sceniczny).
  • Literacką – prace autorskie uczniów powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna) obejmują wiersze (max. 3), lub opowiadanie (max. 2 strony A4, czcionka Times New Roman nr 12).
  • Plastyczną – format A4 lub A3, techniki dowolne. Prace powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).
  • Fotograficzną – prace formatu min. A5. powinny być podpisane (imię, nazwisko i wiek autora, tytuł pracy, nazwę szkoły, imię i nazwisko opiekuna).

Termin nadsyłania zgłoszeń oraz prac literackich i plastycznych upływa 16 marca 2018 r.

Jury powołane przez organizatora przyzna nagrody oraz wyróżnienia najlepszym wykonawcom i autorom. Wszystkie prace plastyczne zostaną zaprezentowane na wystawie pokonkursowej w GOK, a nagrodzone prace literackie będą opublikowane w „Echu Końskowoli”.
Organizatorzy zapewniają nagłośnienie sceny, magnetofon. Prosimy o wcześniejsze zgłoszenie i sprawdzenie nośników multimedialnych.

Wszelkich informacji związanych z przeglądem udzielają pracownicy Gminnego Ośrodka Kultury.

 

Udostępnij

Copyright © 2013-2014 by Gminny Ośrodek Kultury w Końskowoli                                                                                                                                                                          Designed by